Thuis werken met basispoort (groep 3 t/m 8)


Op school oefenen de leerlingen met de methodesoftware van rekenen en spelling in Basispoort. Uw kind kan hier ook thuis bij. Als uw kind moet thuiswerken, of als uw kind opdrachten moet afmaken.

Op de website thuis.basispoort.nl kan uw kind inloggen met een persoonlijk code. Deze code is bekend bij de leerkracht. Mocht u of uw kind deze code nog niet hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met de leerkracht en vragen naar de code van het thuiswerken met basispoort.


 

Thuis werken in Office 365 (OneDrive, Outlouk, Teams)


In groep 5 t/m 8 kan uw kind ook thuis opdrachten (af-)maken in Office 365. Ze leren op school werken met Word Online en alle bestanden slaan ze op in hun eigen persoonlijke OneDrive. Zodat ze er ook thuis bij kunnen.

Hoe in te loggen bij Office 365
Uw kind kan thuis inloggen bij de office 365 inlog op www.office.com. Klik op aanmelden en vul het mailadres in en wachtwoord in. U komt dan bij de mail. Wij gebruiken de mail niet veel.

Het mailadres en wachtwoord van uw kind

Zit uw kind in groep 5 t/m 8, dan heeft het een eigen, persoonlijk mailadres van school. Dit mailadres bestaat uit nic.voorletterachternaam@ll.nicolaasschool.net
De voorbeeld leerling Joop de Vries heeft het volgende mailadres: nic.jdevries@ll.nicolaasschool.net (Let op: als er óók bijvoorbeeld een Joke de Vries is, kan het zijn dat de tweede voorletter van de voornaam er ook bij staat: nic.joedevries@ll.nicolaasschool.net).
Het wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord waarmee uw kind op school inlogt op de laptops. Dit wachtwoord hoort uw kind te weten.


Thuis werken met bestanden in de OneDrive
De OneDrive gebruiken we vaker. Als uw kind thuis of op school bij de mail is aangemeld, kan het links bovenaan (bij de 9 stipjes) ook naar de OneDrive. Daar staan de bestanden die het op school ook gebruikt.
(De inloggegevens van de OneDrive zijn dus dezelfde als die voor de mail)

Uw kind heeft een map die is gedeeld met de leerkrachten. Alles wat uw kind hierin opslaat, kunnen de leerkrachten ook zien. Alle eigen bestanden staan bij ‘Mijn bestanden’. De meeste leerkrachten hebben een ook map gedeeld met de leerlingen. Zij kunnen daar opdrachten in klaar zetten. Alle mappen en bestanden die wij met uw kind delen, staan bij ‘Gedeeld’.


Thuis werken via Teams
Als uw kind langere tijd thuis werkt, of de hele klas moet thuis werken, werken we met Microsoft Teams. We werken o.a met een groeps-chat, een privé-chat, online vergaderingen en online opdrachten waar ze hun werk kunnen inleveren.
Hoe dat werkt staat in deze handleiding.


Werken op de laptops van school

Als een kind met een laptop van school werkt geldt het volgende. U heeft informatie gekregen over hoe uw kind thuis moet inloggen op de laptop. Voor het inloggen op een laptop van school kan uw kind niet op de gebruikelijke manier inloggen, omdat de laptop thuis niet op het schoolnetwerk zit.
Het kan zijn dat de laptop vraagt om het aanpassen van het wachtwoord. U kunt zelf een wachtwoord instellen. Als de laptop weer terug komt op school, wordt het wachtwoord namelijk automatisch gereset naar het normale wachtwoord voor thuis inloggen.