Vakanties, vrije dagen en belangrijke data

 

Op de maandkalender staan de vakanties aangegeven voor 2023 - 2024. De vakanties zijn vastgesteld vanuit het Ministerie vn Onderwijs. Wij volgen hierin regio Noord. Belangrijke data van het schooljaar zijn in de maandkalender opgenomen.
 

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Studiedag: 30 oktober 2023
Piekdag: 31 oktober 2023
Studiedag: 29 november 2023
Kerstvakantie: 22 december 2023 12 uur t/m 7 januari 2024
Piekdag: 8 februari 2024
Piekdag: 9 februari 2024
Voorjaarsvakantie: 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Pasen: 1 en 2 april 2024
Meivakantie: 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Piekdag: 28 juni 2024
Studiedag: 1 juli 2024
Zomervakantie: 20 juli 2024 t/m 1 september 2024


Piekdag: In de CAO Primair Onderwijs wordt aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. In overleg met de leerkrachten hebben wij gekozen voor ‘piekdagen’. Op deze dagen zijn leerkrachten wel op school en zullen zij werkzaamheden voor hun groep verrichten. De leerlingen zijn vrij.
 

Schooltijden

 

Op onze school werken wij met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
 

groep

start inloop

pauze 

Eten olv leerkr

Naar buiten

Eind (wo 12.15)

1/2 ace

8.20

wisselend

12.30-12.45

12.00-12.30

14.30

1/2 bd

8.20

wisselend

12.15-12.30

12.00-12.30

14.30

3

8.20

11.00-11.30

12.15-12.30

12.30-13.00

14.30

4

8.20

10.30-10.45

12.15-12.30

12.30-13.00

14.30

5

8.20

10.15-10.30

11.45-12.00

12.00-12.30

14.30

6

8.20

10.15-10.30

11.45-12.00

12.00-12.30

14.30

7

8.20

10.00-10.15

12.00-12.15

11.30-12.00

14.30

8

8.20

10.00-10.15

12.00-12.15

11.30-12.00

14.30

 

Om half 9 starten de lessen en om 14.30 uur stoppen de lessen. Kinderen gaan daarna naar buiten. Kleuters van groep 1 t/m 3 worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht en daar overgedragen aan ouders of vertegenwoordigers.
Groep 1 en 2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.