Zorg voor kwaliteit

 

Wij verbeteren ons onderwijs systematisch. We werken met een meerjarenplanning en evalueren regelmatig door de volgende vragen te beantwoorden:

 
LeerKracht en beeldcoaching
We werken met bord- en clusterbijeenkomsten. We overleggen over het onderwijs en hoe we dat elke dag een klein beetje beter kunnen maken. Leerkrachten bereiden samen lessen voor en gaan regelmatig bij elkaar op lesbezoek en geven elkaar feedback.
 
Wij werken met beeldcoaches. Met een beeldcoach bekijk en analyseer je als leerkracht opnames van jezelf in de klas. Beeldcoaching is heel krachtig: beelden maken snel duidelijk hoe je acteert als leerkracht en hoe leerlingen op je reageren en dat geeft voeding voor verdere ontwikkeling. Lees meer op stichting-leerkracht.nl.
 
Plannen tot 2023
In ons schoolplan 2019-2023 staan onze plannen voor de komende jaren, hoe wij leerlingenzorg vormgeven en hoe wij blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Via jaarplannen realiseren we onze doelen in de praktijk. Komende jaren werken we aan:

 
Scholing team
Als team blijven wij zelf ook leren. Wij houden onze vakliteratuur bij en scholen ons teambreed op het gebied van rekenen, identiteit en burgerschap, ICT-inzet en veel andere dingen.
 
Inspectiebezoeken
De Inspectie van het Onderwijs toetst de onderwijskwaliteit op scholen. In 2018 kwam de inspecteur voor het laatst bij ons op bezoek en gaf ons met een basisarrangement een (ruime) voldoende. De verbeterpunten in het inspectierapport zijn of worden aangepakt.
 
Voor vragen aan de Inspectie van het Onderwijs: inspectie.nl of (0800) 8051.