Ons team


Onze school: dat is ons team. Met onze expertise en ons enthousiasme zetten wij ons elke dag voor de volle honderd procent in voor goed onderwijs aan onze leerlingen.
 
Wie doet wat?
   
Vervanging goed geregeld
Elke dag is een teamlid beschikbaar voor vervanging bij ziekte of kortdurend verlof. Die is bekend met onze leerlingen, onze school en onze manier van werken.
 
Opleiden in de school
Studenten van de lerarenopleiding pabo van Saxion doen bij ons werkervaring op. We bieden ook stages voor aankomend onderwijsassistenten, leerkrachten bewegingsonderwijs en pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang en zijn een erkend leerbedrijf.
 
We blijven leren
Samen kijken we hoe we ons werk elke dag een klein beetje beter kunnen doen. Leerkrachten bereiden samen lessen voor, gaan bij elkaar op lesbezoek en geven elkaar feedback.
 
We werken ook met beeldcoaches, die samen met leerkrachten beelden van het werk in de klas bekijken en analyseren. De kwaliteiten van leerkrachten zijn het vertrekpunt voor hun verdere ontwikkeling.
 
We houden onze vakliteratuur bij en scholen ons teambreed, onder meer op het gebied van rekenen en identiteit en burgerschap, beeldcoaching en ICT-inzet in het onderwijs.