Leren meedoen in de maatschappij


Wij willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Daarvoor is kennis van onze (steeds complexere) maatschappij belangrijk en weten hoe je daarin ‘meedoet’ ook. Dat begint al op school: we leren kinderen samenwerken en samenleven. Zij ontdekken wie zij zelf zijn en wie de ander is en leren van verschillen De leerkracht stelt vragen, verbindt en helpt kinderen op allerlei manieren zoeken naar hun eigen levensvisie.
 
We besteden aandacht aan een gezonde leefstijl voor nu en later. Gedurende de dag komen talloze ‘leersituaties’ langs. We benoemen positief gedrag, leven goed gedrag voor en spreken kinderen aan op het naleven van onze schoolregels. Groepen 3 tot en met 8 volgen de training Rots & Water, die draait om het vergroten van zelfvertrouwen en positieve assertiviteit.
 
Omzien naar elkaar, samen verantwoordelijk zijn voor onze samenleving en omgeving: dat maken we concreet door ons elk jaar samen met kinderen in te zetten voor een gezamenlijk gekozen maatschappelijk doel.

Kinderen denken, praten en beslissen ook mee over het reilen en zeilen in de school in de leerlingenraad.