Identiteit in de praktijk

 

Iedereen is van harte welkom op de Nicolaasschool, ongeacht zijn of haar achtergrond of geloof. In onze school draait het om ontmoeting. Als kinderen, ouders en team praten we met en luisteren naar elkaar, bieden ruimte voor verwondering en staan open voor discussie.
 
Middenin de wereld leert een kind zichzelf kennen en de ander begrijpen. Daarvoor zijn ontmoeting en inspiratie nodig. We laten kinderen leren van verschillen: juist de basisschool is de plek waar kinderen van verschillende achtergronden en met verschillende levensovertuigingen en denkbeelden elkaar ontmoeten en kunnen leren samenleven.

We bieden kennis over verschillende levensbeschouwelijke stromingen en gaan daarover met elkaar in gesprek. Door elkaar vragen te stellen en verhalen over levenservaringen met elkaar te delen, ontdekken kinderen de rijkdom van diversiteit. Ook onze vieringen hebben hun wortels in die ‘levenservaringen’.  Zo geven we samen vorm aan levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs, dat nog volop in ontwikkeling is – en zal blijven.