Een klacht?

 

Zijn ouders niet tevreden over de gang van zaken op school, dan kunnen zij altijd bij de leerkracht terecht. Leidt dit overleg niet tot het gewenste resultaat, dan zijn ook de adjunct-directeur (groepen 1, 2, 3 en 4) of directeur (groepen 5, 6, 7 en 8) beschikbaar.
Gelukkig blijkt in de praktijk dat we de meeste zaken in goed overleg kunnen oplossen. Is dat onverhoopt niet zo, dan kunnen ouders terecht bij een van onze interne vertrouwenspersonen Bianca Geerdes, b.geerdes@nicolaasschool.net of Ellen Kruiper, e.kuiper@nicolaasschool.net. Zij kunnen begeleiden bij eventuele vervolgstappen en kunnen ook meer vertellen over onze klachtenregeling. Die is ook op te vragen bij de directeur.
 
Onze externe vertrouwenspersoon is Yvonne Kamsma, die deze rol voor meerdere schoolbesturen in de regio vervult. Zij is bereikbaar via telefoon (088) 093 1888 of schriftelijk via IJsselgroep, 2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn.
 
Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon (070) 386 16 97 of info@acbo.nl.
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900) 111 31 11 van de Inspectie van het Onderwijs.