Ouderbijdrage en schoolreisbijdrage

 

Om activiteiten te organiseren, vragen we aan ouders van nieuwe leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage (stroomt een kind in na 1 januari dan is het de helft). Het bedrag van 20 euro wordt per automatische incasso aan het begin van het schooljaar geïnd.

We gebruiken de bijdrage onder meer voor de Kinderboekenweek, vieringen, excursies, voorstellingen en het project Bibliotheek op School. In het jaarverslag vertellen we precies waarvoor de bijdrage is ingezet.

De bijdrage is vrijwillig – een leerling kan te allen tijde meedoen met alle activiteiten op school. Willen ouders wel betalen, maar is dit financieel lastig? Dan is er de Leergeldregeling van gemeente Deventer, kijk op leergelddeventer.nl.
 
Voor schooljaar 2022-2023 is de schoolreisbijdrage 20 euro per leerling. We houden dit bedrag bewust relatief laag. 

Groep 8 gaat vier dagen op kamp – de bijdrage hiervoor wordt apart geïnd en is ongeveer 100 euro per leerling. Ook voor incidentele sport- of cultuuractiviteiten kan het voorkomen dat we een kleine bijdrage vragen.