Meehelpen op school? Graag!


Wij zijn blij met de hulp van ouders op school. Elke groep heeft een klassenouder die praktische zaken afstemt met de leerkracht en andere ouders benadert als hun hulp gewenst is. Wij kunnen ondersteuning gebruiken bij de organisatie van creatieve lessen, bij sportdagen, natuurexcursies of lessen verkeersveiligheid.