Parro


Korte berichten, zakelijke mededelingen, het inplannen van oudergesprekken, agendanieuwtjes of foto’s van wat er in de groep van uw kind gebeurt: dit soort zaken communiceren we op onze school via de app Parro.

Parro is een volledig afgeschermde omgeving waarin de privacy is gewaarborgd. Ouders geven zelf privacy-voorkeuren aan. De app (of mail) is niet bedoeld om te communiceren over de ontwikkeling of het welzijn van uw kind of voor uitgebreidere gesprekken; daarvoor is altijd een afspraak te maken.