Ouderbetrokkenheid 3.0


Ouderbetrokkenheid is voor ons een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderschrijven wij de visie Ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS. Lees er meer over op cps.nl/ouderbetrokkenheid.
 
Wij vinden de betrokkenheid van ouders essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid zijn we als school en ouders partners in opvoeding. Goede communicatie hoort hierbij. Wij vragen van ouders om ons op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen thuis; omgekeerd trekken wij aan de bel als wij een vraag hebben, of aanleiding zien voor een gesprek.
 
Voor en na schooltijd is er meestal gelegenheid om de leerkracht te benaderen voor een korte vraag, of om een afspraak te maken voor een langer gesprek.