De Nicolaasschool: De ruimte om samen te Leren, te Groeien en te Bloeien

De belofte aan onze leerlingen

 

Beste leerling,

Welkom op de Nicolaasschool in Schalkhaar. Bij ons krijg je de ruimte om te leren, te groeien en te bloeien. Dit gaan we, in de komende jaren, samen doen. Samen met andere kinderen en jouw ouders. Samenwerken vinden we waardevol en dat willen we je dan ook graag meegeven.

Lees meer

Waar staan wij voor?
 

De Nicolaasschool biedt de ruimte om samen te leren, te groeien en te bloeien.

Op onze school leren kinderen, team en ouders van elkaar. We zijn veel met elkaar in gesprek en zetten ons maximaal in voor de kinderen, elkaar en de school.

Lees meer

Kom kijken en kennismaken!

 

Is uw kind geboren in 2021? Dan staat er op de Nicolaasschool een stoeltje voor hem of haar klaar!

Er is nog ruimte voor kinderen uit Schalkhaar en Deventer, ook nog in sommige andere groepen!


 
Lees meer

Ons onderwijs in vogelvlucht

 

Wij geloven dat ieder kind van nature nieuwsgierig is en graag wil leren. Die motivatie om te leren blijven wij stimuleren door:

  • kinderen te betrekken bij het onderwijs door interactieve lessen

  • onderwijs zoveel mogelijk op maat te bieden

  • gevarieerde werkvormen te gebruiken

  • goede uitleg te geven

    Lees meer

Samen met ouders

 

Op een gelijkwaardige manier samenwerken met ouders vinden we heel belangrijk. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid zijn we als school en ouders immers partners in opvoeding.
 
Lees meer

Kindcentrum Schalkhaar: brede ontwikkeling


Wij zijn partner in Kindcentrum Schalkhaar. Wij zorgen met onze samenwerkingspartners onder meer voor een goede overgang tussen peuteropvang, basisonderwijs, opvang en naschoolse activiteiten. Lees voor contactgegevens en uitgebreidere informatie meer op kindcentrumschalkhaar.nl.
 
Lees meer

Zorg en begeleiding

 

Ieder kind is anders en leert op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Bij die verschillen sluiten wij zo goed mogelijk aan en zo nodig bieden we extra ondersteuning. Uitgebreide informatie over de zorg en begeleiding die wij bieden, vindt u in onze schoolgids in hoofdstuk 4.

 
Lees meer
                      


                  

Kwaliteitszorg

 

Wij verbeteren ons onderwijs systematisch. We werken met een meerjarenplanning en evalueren regelmatig door de volgende vragen te beantwoorden:

  • doen wij de goede dingen?

  • doen we de dingen goed?

  • hoe weten we dat?

  • vinden anderen dit ook?

 
Lees meer


Nicolaasschool  |  Pastoorsdijk 9,  7433 DK Schalkhaar  |  0570-621922  |  info@nicolaasschool.net