Bestuur en raad van toezicht

 

Onze school valt als enige school onder het bestuur van de Stichting R.K. Scholen Schalkhaar, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en werkgever is van het team van de school. Per 1 januari 2022 heeft de school een two-tier structuur: een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De directeur-bestuurder, Barbara Schram, werkt op basis van een bestuursreglement. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Ouders van leerlingen vormen de raad van toezicht. Zij houden toezicht op de bestuurder. Zij brengen algemene bestuurlijke kwaliteiten of specifieke deskundigheid mee. De raad van toezicht bestaat uit:

ee vacatures raad van toezicht Nicolaassch