Medezeggenschapsraad 

 

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert zo’n zes keer per jaar en overlegt minimaal twee keer per jaar met de directeur van de school.
 
De MR heeft recht op informatie, geeft de directeur advies en moet ook vaak instemmen met nieuwe onderwijsplannen. Een greep uit de onderwerpen die op de agenda staan: personeelszaken, sociale veiligheid, het schoolplan, onderwijskwaliteit, schoolkosten en de ouderbijdrage en passend onderwijs.
 
Vergaderingen van MR zijn openbaar. Wilt u een keer aanwezig zijn? Mail dan even, dan houden we rekening met uw komst: mr@nicolaasschool.net.
 
De medezeggenschapsraad in 2022-2023:
(oudergeleding)

Maartje Weekamp (t/m juli 2023)
Minouche Mars
Sietske Kemperman
Tineke Koch

Op dit moment is er één vacature voor de oudergeleding.
 
(teamvertegenwoordiging)
Rob van den Berg
Hanneke Canrinus
Loes Koerhuis
Birgit Brinkhof