Thuis werken met basispoort

 

Op de website thuis.basispoort.nl kunnen de kinderen inloggen met hun schoolmailadres en een zelfgemaakt, persoonlijk wachtwoord. Dat is in principe hetzelfde wachtwoord als waarmee de kinderen inloggen op school, hun mail of hun OneDrive. Uw kind hoort dat wachtwoord te weten.
NB: leerlingen uit groep 3 en 4 die in thuis.basispoort.nl werken hebben nog geen individueel mailadres van school. Bij die kinderen is er een activatielink gestuurd naar het prive mailadres van de ouders. 

Wachtwoord toch vergeten?
Mocht uw kind het wachtwoord toch vergeten zijn, kan het op thuis.basispoort.nl klikken op ‘wachtwoord vergeten’ en een nieuw wachtwoord aanvragen m.b.v. hun eigen schoolmail. Via een automatisch gegenereerde mail kan het wachtwoord worden aangepast.

Uw kind moet alleen thuis op basispoort werken als de leerkracht dat als opdracht heeft meegegeven.
(NB: niet naar www.basispoort.nl, maar echt naar thuis.basispoort.nl of de volgende URL: https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/) 

Het mailadres van de leerlingen:

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben allemaal een eigen, persoonlijk mailadres van school. Dit mailadres bestaat uit nic.voorletterachternaam@ll.nicolaasschool.net
De voorbeeld leerling Joop de Vries heeft het volgende mailadres: nic.jdevries@ll.nicolaasschool.net (Let op: als er óók bijvoorbeeld een Joke de Vries is, kan het zijn dat de tweede voorletter van de voornaam er ook bij staat: nic.joedevries@ll.nicolaasschool.net)
Het wachtwoord is hetzelfde als waarmee de kinderen op school inloggen op de laptops. Dit wachtwoord hoort uw kind te weten.

De kinderen kunnen thuis inloggen bij de office 365 inlog op www.office.com. Klik op aanmelden en vul het mailadres in en wachtwoord in. U komt dan bij de mail. Wij gebruiken de mail niet veel. 

Thuis werken met bestanden in de OneDrive

De OneDrive gebruiken we vaker. Als de kinderen thuis of op school bij hun mail zijn aangemeld, kunnen ze links bovenaan (bij de 9 stipjes) ook naar hun OneDrive. Daar kunnen ze bij de bestanden waar ze op school ook mee werken.
(De inloggegevens van de OneDrive zijn dus dezelfde als die voor de mail)

De leerlingen hebben een map aangemaakt die ze hebben gedeeld met hun leerkrachten. Alles wat ze daar in opslaan kunnen de leerkrachten ook zien. Alle eigen bestanden staan bij ‘Mijn bestanden’
De meeste leerkrachten hebben een ook map gedeeld met de leerlingen. Zij kunnen daar opdrachten in klaar zetten. Alle mappen en bestanden die worden gedeeld met uw kind staan bij ‘Gedeeld’.

 


Werken op de laptops van school

Voor iedereen die met een laptop van school werkt het volgende. Op het papiertje dat u heeft meegekregen staat informatie hoe je thuis moet inloggen op de laptop. Voor het inloggen op de laptop kunnen ze namelijk niet op de gebruikelijke manier inloggen, omdat ze laptop thuis niet op het schoolnetwerk zit.
Het kan zijn dat de laptop vraagt om het aanpassen van het wachtwoord. U kan dan zelf een wachtwoord instellen. Als de laptop weer terug komt op school, wordt het wachtwoord namelijk automatisch gereset naar het normale wachtwoord voor thuis inloggen.