Vakanties, vrije dagen en belangrijke data

 

Op de maandkalender, staan de vakanties aangegeven voor 2019 - 2020. De vakanties zijn vastgesteld vanuit het Ministerie. Wij volgen hierin regio Noord. Belangrijke data van het schooljaar zijn in de maandkalender opgenomen.
 

Studiedag:   11 september 2019 
Studiedag:  18 oktober 2019 
Herfstvakantie:   21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 
Kerst:    23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Studiedag:   31 januari 2020 
Piekdag:    3 februari 2020 
Voorjaarsvakantie:  17 februari 2020 t/m 21 februari 2020 
Goede Vrijdag:  10 april 2020 
Pasen:    12 en 13 april 2020 
Studiedag:  14 april 2020 
Meivakantie:   27 april 2020 t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart:  21 en 22 mei 2020
Pinksteren:   31 mei en 1 juni 2020
Studiedag:   18 juni 2020 
Piekdag:    19 juni 2020 
Zomervakantie:   5 juli 2020 t/m 14 augustus 2020Piekdag: In de nieuwe CAO Primair Onderwijs wordt aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk bij leerkrachten te verlagen. In overleg met de leerkrachten hebben wij gekozen voor ‘piekdagen’. Op deze dagen zijn leerkrachten wel op school en zullen zij werkzaamheden voor hun groep verrichten.

 

Schooltijden

 

Op onze school werken wij met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
 

groep start inloop pauze  Eten olv leerkr Naar buiten Eind (wo 12.15)
1/2 ace 8.20 wisselend 12.30-12.45 12.00-12.30 14.30
1/2 bd 8.20 wisselend 12.15-12.30 12.00-12.30 14.30
3 8.20 11.00-11.30 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
4 8.20 10.30-10.45 12.15-12.30 12.30-13.00 14.30
5 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
6 8.20 10.15-10.30 11.45-12.00 12.00-12.30 14.30
7 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30
8 8.20 10.00-10.15 12.00-12.15 11.30-12.00 14.30

Om half 9 starten de lessen en om 14.30 uur stoppen de lessen. Kinderen gaan daarna naar buiten. Kleuters van groep 1 t/m 3 worden door de leerkracht naar het schoolplein gebracht en daar overgedragen aan ouders of vertegenwoordigers.
Groep 1 en 2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.