Onze missie

 

Wij bieden kinderen uit Schalkhaar en omgeving goed onderwijs, zodat zij kennis, vaardigheden, inzicht en een positieve houding ten aanzien van leren verwerven. Hiermee kunnen zij zich redden in onze maatschappij en hun eigen toekomst vormgeven.

Slogan

 

Onze slogan is: De Nicolaasschool: de ruimte om samen te leren, te groeien en te bloeien.

Onze parels

 

Het meest trots zijn we op onze parels:

• Wij hebben een uitdagend aanbod voor muziek, theater en beeldende vorming;

• Wij werken met leerKRACHT om ons verder te ontwikkelen;

• Wij hebben een uitdagend aanbod op het gebied van ICT, wereldoriëntatie, 21ste eeuwse vaardigheden en burgerschap;

• Wij hebben een uitstekende zorgstructuur, waardoor wij kinderen ondersteuning kunnen bieden op zowel didactisch als op sociaal-emotioneel gebied;

• Wij behalen uitstekende resultaten.

Onze unieke kracht

 

Op onze school leren kinderen, teamleden en ouders van elkaar. Dat doen wij door veel met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen doet zijn best en we zetten ons maximaal in voor de school, voor de kinderen en voor elkaar. We staan open voor nieuwe dingen. Het team van de Nicolaasschool zoekt steeds naar de beste manieren om kinderen tot ontwikkeling te brengen en te stimuleren. Wij houden daarbij rekening met verschillen tussen kinderen. Zo worden wij elke dag samen een beetje beter.

Onze kernwaarden

 

Veiligheid: “Wij bieden een sociaal en stabiel klimaat waarin iedereen zich veilig voelt”

Relatie: “Ouders, team en kinderen leren van en met elkaar. Wij werken samen en voelen saamhorigheid”

Competentie: “Iedereen krijgt de kans te leren en wordt geprikkeld zich actief en breed te ontwikkelen op het eigen niveau. Wij zijn ons bewust van talenten en stimuleren elkaar deze te ontwikkelen. Iedereen levert op zijn eigen wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van zichzelf en daardoor aan het verbeteren van de wereld om zich heen. Dit geldt voor leerlingen en team”

Autonomie: “Wij zijn gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen en samenwerking. Wij willen dat kinderen initiatief tonen en zelfstandig besluiten leren nemen. Autonomie betekent ook creativiteit, het vermogen om te plannen en projecten te beheren en doelstellingen te verwezenlijken.”