Ouderraad

Er is ook een actieve ouderraad die ons helpt bij de organisatie van vieringen en activiteiten. De ouderraad bestaat uit een groep van acht tot twaalf ouders die zo’n vier tot zes keer per jaar vergadert. Bij de vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig. De penningmeester van de ouderraad int en beheert de ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage. Belangstelling voor de ouderraad? Of een vraag? Mail naar: ouderraad@nicolaasschool.net.
 
De ouderraad in 2021-2022: