Ouderbetrokkenheid

 

Op school zijn ouders en kinderen partners in het leren; ouderbetrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen zijn vanzelfsprekend.

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. School en ouders zijn beide verantwoordelijk voor deze samenwerking en geven deze actief vorm in het belang van het kind.

We spreken van effectieve ouderbetrokkenheid als er sprake is van een niet-vrijblijvende samenwerking tussen school en ouders. School en ouders hebben verschillende rollen in de samenwerking die wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid. De samenwerking richt zich op de schoolontwikkeling van het kind. School en ouders zijn beide verantwoordelijk voor deze samenwerking en geven actief vorm in het belang van het kind. De drie kernwaarden van Ouderbetrokkenheid 3.0:

1. We zijn gelijkwaardig
2. We zijn samen verantwoordelijk
3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Wij organiseren de volgende activiteiten om de samenwerking tussen ouders en school vorm te geven:

1. Wij organiseren op donderdag in de laatste zomervakantie week een ‘klaar voor de start uurtje’, een informeel inloopmoment. Het doel hiervan is dat de leerlingen en ouders kunnen kennismaken met andere ouders, klasgenoten en de nieuwe leerkracht. De leerlingen kunnen alvast sfeerproeven in het nieuwe lokaal

2. In week 4, 5 en 6 van het nieuwe schooljaar voeren we startgesprekken met individuele leerlingen (vanaf groep 3), hun ouders en de leerkracht. Het doel hiervan is dat de leerling, ouder en de leerkracht elkaar snel leren kennen en kunnen afstemmen met elkaar. Wat is er nodig -van wie- om uw kind te laten groeien, zowel op school als thuis?

3. Collectieve informatieavonden organiseren we voor ouders met kinderen in de groepen 1-2, 3 en 8. Deze jaargroepen maken grote inhoudelijke veranderingen door, waarover wij ouders graag informeren. De kennismaking tussen ouders en leerkrachten heeft reeds plaatsgevonden tijdens het inloopmoment aan de start van het schooljaar. Het informatieboekje per leerjaar wordt via de e-mail verstuurd om ouders te infomeren over onderwijsinhoudelijke en praktische zaken betreffende het leerjaar. In groep 7 is er in november voor de ouders een informatieavond over het voortgezet onderwijs.


4. De 10-minuten gesprekken in februari en juni (tussen 16.00-19.00 uur met beide leerkrachten) staan in het teken van het uitwisselen van ontwikkelingsgegevens. In februari en in juni vindt dit gesprek plaats naar aanleiding van o.a. het rapport, waarin de meest recente ontwikkelingsgegevens van de leerling zijn opgenomen. De leerlingen, vanaf groep 3 zijn bij deze gesprekken aanwezig. Hij/zij voelt zich eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling. In februari worden alle kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. In juni is dit gesprek facultatief. De leerlingen van groep 2 zijn bij de facultatieve gesprekken in juni ook aanwezig. Zowel de ouders als de leerkracht kunnen aangeven behoefte te hebben aan een afsluitend gesprek. Het inplannen van deze gesprekken gebeurt via Parro.De ouders van de herfstkinderen in groep 1 die het aanbod van groep 2 krijgen nodigen we rond de herfstvakantie uit voor een gesprek. 

5. Wij organiseren twee keer per jaar kijkuurtjes voor ouders en kinderen. Op deze momenten laten de kinderen aan de ouders hun werk zien.