Zorg en begeleiding

 

Ieder kind is anders en leert op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Bij die verschillen sluiten wij zo goed mogelijk aan en zo nodig bieden we extra ondersteuning. Uitgebreide informatie over de zorg en begeleiding die wij bieden, vindt u in onze schoolgids in hoofdstuk 4.

 
Sociale veiligheid
We doen er alles aan om een prettige en veilige sfeer te waarborgen en pestgedrag te bestrijden. Natuurlijk kan pesten desondanks voorkomen.
Wilt u dit melden, dan kunt u terecht bij de leerkracht of bij vertrouwenspersonen Bianca Geerdes en Ellen Kruiper e.kruiper@nicolaasschool.net of bij anti-pestcoördinator Jantine Gieteling: j.gieteling@nicolaasschool.net.
Wij vragen alle leerlingen elk jaar naar hun welzijn en veiligheidsbeleving, bespreken de uitkomsten samen en eventuele verbeteracties.
 
Wij voeren ons (sociale)veiligheidsbeleid uit via het gemeentelijke convenant ‘Veilig op school, uw en onze zorg’. Lees hier meer over in onze schoolgids in hoofdstuk 4.
 
We volgen de ontwikkeling goed
We volgen de ontwikkeling van kinderen in de klas, door methode- en methodeonafhankelijke toetsen te beoordelen. In ons leerlingvolgsysteem houden we rapporten en andere ontwikkelingsgegevens goed bij.
We zorgen ook voor een zorgvuldige overdracht als uw kind naar een volgende groep gaat. Bij dit overdrachtsgesprek is ook de intern begeleider aanwezig, die de leerlingenzorg coördineert en die de doorgaande ontwikkelingslijn bewaakt.

Als uw kind iets extra’s nodig heeft
Is er een signaal dat uw kind lastiger leert, opvallend gedrag laat zien of dat de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht vraagt? Dan wachten we zo’n contactmoment niet af en zoeken contact met u als dat nodig is. De leerkracht doet er dan alles aan om uw kind op weg te helpen.
Zo nodig organiseren we een gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider om te kijken wat we verder kunnen aanpassen of organiseren. Uiteraard gaan we ook met uw kind in gesprek en vragen naar zijn mening.

   
Blijkt extra ondersteuning nodig, dan kunnen we een zogenoemd trajectoverleg organiseren. U bent hier natuurlijk bij, net als de leerkracht en de intern begeleider die de leerlingenzorg bij ons op school coördineert en de doorgaande lijn bewaakt. Ook andere deskundigen kunnen hierbij aanschuiven.
In alle gesprekken over de ontwikkeling van uw kind kijken we zeker ook naar wat wél goed gaat, wat de talenten van uw kind zijn en hoe we die kunnen versterken.

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP[AV1] ) staat welke ondersteuning wij kunnen bieden en wat onze grenzen van ondersteuning (kunnen) zijn.

 
 [AV1]Link naar SOP