Samen met ouders


Op een gelijkwaardige manier samenwerken met ouders vinden we heel belangrijk. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid zijn we als school en ouders immers partners in opvoeding.
 
Contactmomenten
Tijdens een startgesprek maken kind, ouders en leerkracht elk schooljaar uitgebreider kennis en stemmen wederzijdse verwachtingen af. Voor de zomervakantie is dan al even kort kennisgemaakt. Er zijn gedurende het jaar verder 10-minutengesprekken en kijkmomenten. Natuurlijk zijn we beschikbaar voor een persoonlijk gesprek als daar behoefte aan is.
 
Bijblijven via Parro
We informeren ouders via een nieuwsbrief en via ouderapp Parro zien ouders foto’s, filmpjes en berichtjes over het dagelijks reilen en zeilen in de klas.
 
Meedoen op school
We zijn heel blij met onze actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Wie als ouder dus actief betrokken wil zijn bij onze school, heeft daarvoor alle mogelijkheden. Elke klas heeft ook een klassenouder en we zijn ook altijd blij met ouderhulp tijdens creatieve lessen, sportdagen, lessen verkeersveiligheid of natuurexcursies.