Ons onderwijs in vogelvlucht

Wij geloven dat ieder kind van nature nieuwsgierig is en graag wil leren. Die motivatie om te leren blijven wij stimuleren door:

Stap voor stap zelfstandig(er)
Zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen: kinderen worden op onze school stap voor stap steeds zelfstandiger en leren verantwoordelijkheid nemen. Jongere kinderen leren zelfstandig plannen via het kiesbord, in hogere groepen gebeurt dat via een weektaak.
We werken op een positieve manier aan eigenaarschap door kinderen ervan bewust te maken dat zij zelf regie kunnen nemen in het maken van keuzes en bij het oplossen van vraagstukken.
 
In de groep en groepsdoorbrekend
Kinderen volgen de meeste lessen in hun eigen groep, maar we doen momenteel ervaring op met meer groepsdoorbrekend werken om (meer) recht te doen aan ieders interesse, talent en niveau.
 
Vaardig de toekomst in
Wij besteden de meeste tijd op school aan basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen. Ons aanbod voor wereldoriëntatie, 21e eeuwse vaardigheden (zoals mediawijsheid, leren samenwerken en ICT-vaardigheid), muziek, theater en beeldende vorming is volop in ontwikkeling. In alle klassen werken we met digiborden en laptops en kinderen werken ook op tablets.
 
Focus op lezen
Wij besteden veel aandacht aan lezen en doen mee met het project ‘de bibliotheek op school’ en werken op basis van een leesmediaplan.
 
Bewegen
Bewegen hoort bij een gezonde leefstijl en is ook belangrijk voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Naast bewegingslessen besteden we ook een aantal keren per week aandacht aan spelen en bewegen, onder meer tijdens het overblijven.