Nieuwe leerlingen

 

Ouders die graag informatie willen over de school en de school willen bezoeken kunnen telefonisch een afspraak maken met de adjunct-directeur. Wij plannen deze afspraken in, vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is en u een brief van de gemeente heeft gekregen. Tijdens het bezoek vertelt zij over de school en laat zij u de school zien. Als u kiest voor onze school en uw kind wilt inschrijven dan krijgt u hiertoe tijdens deze afspraak alle benodigde informatie en de inschrijfformulieren. In het schooljaar 2019-2020 schrijven wij de leerlingen in die geboren zijn in 2017.

Toelatingsbeleid

 

In het toelatingsbeleid van school staat omschreven dat kinderen van ouders die voor de Nicolaasschool kiezen toelaatbaar zijn wanneer de Nicolaasschool de dichtstbijzijnde katholieke school is. Wij streven ernaar om onze groepen niet groter dan 27 leerlingen te laten zijn. Voor toelating van kinderen op onze school hanteren wij een aantal criteria. In volgorde genoemd zijn dit o.a.:

N.b. Als er teveel aanmeldingen zijn vanuit Schalkhaar, plaatsen wij volgens bovenstaande volgorde. Indien nodig loten wij binnen de (overige) aanmeldingen. Wij kunnen per schooljaar 54 kinderen plaatsen in de kleutergroepen. De schoolbesturen hebben met de gemeente Deventer afspraken gemaakt over de toelating van kinderen die 4 jaar worden in 2022. Voor deze kinderen geldt:

Een uitgebreid beleidsstuk omtrent toelating is op school aanwezig. Wordt uw kind afgewezen dan kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur. Deze is aangesloten bij een gemeentelijke bezwarencommissie.

Instroom 4-jarigen

 

De wet geeft aan dat kinderen vanaf de dag dat ze 4 jaar worden naar de basisschool mogen. De wet geeft de mogelijkheid om een gewenningsperiode daaraan vooraf te laten gaan. Bij ons op school zijn er in de week voordat het kind 4 jaar wordt, 2 wenochtenden of wendagen. De dag na de vierde verjaardag gaat het kind alle dagen naar school. De wenochtenden/wendagen worden in overleg met de leerkracht gepland. De leerkracht zal hierover contact met u opnemen. U kunt dan ook een afspraak maken om in de week vooraf aan de wendagen samen met uw kind na schooltijd een kort bezoekje aan school te brengen. Het kind kan vast kennis maken met de leerkracht en de klas (zonder kinderen). Als ouder kunt u op dit moment eventueel praktische vragen stellen.

Voor de kinderen die in juli of voor 23 augustus 2021 4 jaar worden zijn er geen wenochtenden. Zij worden uitgenodigd voor een kennismakingmoment met de leerkracht en de groep in juni. Wij informeren u hierover in de maand juni. Zij starten na de zomervakantie op 23 augustus op school. Naar gelang het leerlingenaantal kunnen de kinderen die in juni 2021 4 jaar worden instromen. School stelt u hiervan op de hoogte.

Intakegesprek

 

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven, ontvangt u een aantal maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een intakeformulier. Hierin worden een aantal vragen gesteld betreffende het kind. Ongeveer vier weken voordat uw kind start, ontvangt uw kind een uitnodigingskaart. U ontvangt een mail met informatie over de wendagen en de eerste schooldag. In deze mail staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind in de groep komt. Na 4 tot 6 weken onderwijs vindt er een gesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier besproken en de eerste periode op school.