Identiteit

 

De Nicolaasschool is een school met een katholieke oorsprong, die voor iedereen toegankelijk is. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Op een aantal vastgestelde momenten besteden wij expliciet aandacht aan onze katholieke oorsprong, vaak in de vorm van vieringen.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we verder aandacht aan andere geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeting, waarden en normen, verwondering en inspiratie.

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen op weg helpen naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden als zorg voor elkaar en de omgeving, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme een belangrijke rol vervullen.

Als team vormen we samen met onze kinderen en hun ouders een schoolomgeving waarin ontmoeting centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen.